• மசாஜ் எனப்படும் தொக்கணம் என்ன நோய்க்கு என்ன மாதிரியான மசாஜ் அல்லது தொக்கணம் செய்ய வேண்டும் என்பதை முதலில் மருத்துவர் தீர்மானித்து பரிந்துரைக்க வேண்டும். சித்த மருத்தவ பட்டமேற்படிப்பில் ‘சிறப்பு மருத்துவம்’ என்று ...
  • மிகவும் வயதான முதியவரை அதிகாலையில் எண்ணெய் தேய்த்துக் குளிப்பாட்டி வயிறு நிறைய இளநீர் குடிக்க வைத்து விடுவார்களாம். அன்றோ அல்லது அடுத்த நாளோ அவர் இறந்து விடுவார். கருணைக்கொலை என இப்படிச் செய்யும் ...
  • என்ன சாப்பிடலாம் என்பதைத் தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்: உடலுக்கு எதாவது பிரச்னை வருகின்ற சமயத்தில்தான் பலருக்கு என்ன உணவுப் பொருட்களைச் சாப்பிடலாம், என்ன சாப்பிடக்கூடாது  என்கிற அக்கறை வரும். எல்லா காலங்களிலும் உணவைப்பற்றிய ...
  • அந்தக் காலங்களில் பலி கொடுப்பதற்கென்றே ஆடு, மாடு போன்றவைகளை வளர்ப்பார்கள். மிகவும் பரிவுடன் அதற்குத் தேவையான எல்லா தீவனங்களையும் கொடுத்து வளர்ப்பார்கள். அதை வேலைக்கும் பயன்படுத்தமாட்டார்கள் அதுவும் நன்கு ‘கொழு கொழு’ என்று ...